Znovuotevření hotelů a restaurací

Podle harmonogramu, který schválila vláda, budou moci hotely a restaurace znovu otevřít své provozy od 08. června 2020. Teoreticky se jedná o pozitivní informaci v tom směru, že je již konečně stanoveno nějaké datum, k němuž se může směrovat aktivita pro opětovný náběh na standardní provoz.

Horší je, že stále zůstávají uzavřené hranice a hotely se tak budou spoléhat jen na domácí klientelu. To je velký problém pro hotely, které jsou zaměřené z větší části na zahraniční turisty. Speciálně pak ubytovací zařízení v Praze nebo Karlových Varech.

Číst více

Vláda částečně umožnila hotelům a ubytovacím zařízením ubytovávat hosty

Dnes 26.03.20 vláda rozhodla o částečném uvolnění zákazu ubytování. Nově je možno poskytovat ubytování v rámci BUSINESS pobytů! Tedy obchodní cestující a osoby cestující za prací.

„Je možné ubytovávat osoby, které budou požadovat ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,“  oznámil Havlíček.

Číst více

Následky pokračování pandemie COVID-19

V období 09.03. – 13.03.20 proběhl průzkum mezi zhruba 600 provozovateli z oblasti cestovního ruchu. Výsledky dokazují, že tento sektor se nachází v hluboké krizi.

28% dotázaných operátorů uvedlo, je ohroženo krachem pokud se situace nezmění do tří měsíců

46% je ohroženo bankrotem, pokud se cestování ruch nezačne zotavovat do šesti měsíců

Číst více

Připravme se na dobu po koronaviru

Je zcela jasné, že situace ohledně koronaviru nepotrvá dny ani týdny, ale několik měsíců. Experti mluví o tom, že epidemie nemoci Covid-19 mohou polevit v létě. V červnu až srpnu. To za předpokladu, že se všichni budeme chovat zodpovědně a budeme dodržovat vládní nařízení. Čekají nás tedy velmi těžké 3-4 měsíce, kdy se cash flow hotelů blíží nule. Využijme tedy tuto dobu a připravme se na situaci, kdy karanténa pomine.

Číst více

Vláda uzavřela hranice

V pátek 13.03.20 vláda rozhodla, že lidé nebudou moci po nedělní půlnoci vycestovat z České republiky do zahraničí. Zakázán je také vstup cizincům do České republiky, s výjimkou těch, kteří mají v Česku trvalý či přechodný pobyt. Šíření koronaviru bude trestným činem.

Číst více

Vláda vyhlásila nouzový stav

Dne 12.03.20 ve 14:00 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav na 30 dnů nebo do odvolání, usnesení vlády naleznete na tomto odkazu. Vláda dále rozhodla, že od pátku 13.3. od 6:00 hodin musí být pro veřejnost zavřené některé provozovny a služby, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.

Číst více

Řešení žádostí o storno rezervace

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronavirus COVID-19 přibývá žádostí o storno pobytů, které již byly rezervované. Týká se to i non refundable rezervací, jež nemohou být zrušeny nebo změněny bez souhlasu hotelu. Stejně tak poukazů zakoupených na slevových portálech. Je tedy dobré si připomenout podmínky, za který může „respektive nemůže“ pobyt stornovat.

V případě, že si zákazník zakoupil pobyt s online rezervací, tak podle § 7 odst. 6, písm. k) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě.

V případě zakoupení otevřeného voucheru, je možné voucher stornovat v rámci 14-denní zákonné lhůty.

Je tedy na hotelu jakou strategii zvolí. Všeobecně se doporučuje nabídnout klientovi zrušení rezervovaného termínu s tím, že až se situace uklidní, tak si rezervuje nový termín ( bez vrácení peněz ). Benevolentnější hoteliéři mohou souhlasit s bezplatným zrušením pobytu a navrácením částky s vidinou opětovné rezervace tohoto klienta.

Dle mého názoru je ideální „win win“ situace nabídnout klientovi náhradní termín v mimosezóně ( například listopad ) s vlastním návrhem termínu, tak abychom alespoň využili dané situace k pokrytí volných lůžek v období nízké poptávky. Hotel tak obdrží své peníze a klient nakonec pobyt absolvuje.

Koronavirus drtí hotelový business

Každý den slyšíme nové zprávy o právě probíhající pandemii korona viru a mnoha lidem dělá starosti. Telefony na hotelových recepcích drnčí o sto šest a klienti zahlcují personál žádostmi o stornování pobytu. Rezervace tak mizí jedna za druhou a obsazenost letí strmě dolů. Bude potřeba pár dní, možná měsíců, aby se vše vrátilo do normálu a lidé neměli obavy cestovat. Nemějme hlavu v dlaních a využijme stávající situaci pro rozšíření vějíře spolupracujících CK, CA, OTA a dalších, aby následná rekonvalescence byla co možná nejrychlejší.