Následky pokračování pandemie COVID-19

Covid

Následky pokračování pandemie COVID-19

V období 09.03. – 13.03.20 proběhl průzkum mezi zhruba 600 provozovateli z oblasti cestovního ruchu. Výsledky dokazují, že tento sektor se nachází v hluboké krizi.

28% dotázaných operátorů uvedlo, je ohroženo krachem pokud se situace nezmění do tří měsíců

46% je ohroženo bankrotem, pokud se cestování ruch nezačne zotavovat do šesti měsíců

37% z celkového počtu rezervací na rok 2020 bylo zrušeno

Pokles počtu rezervací v roce 2020 oproti roku 2019 hlásí 73% provozovatelů

Průměrný pokles je 52%

Tato čísla ukazují jak prudce bylo odvětví zasaženo a bude se to jen zhoršovat.