Výzva Covid nepokryté náklady zveřejněna

Nepokryté náklady

Výzva Covid nepokryté náklady zveřejněna

Pro informaci uvádíme, že MPO zveřejnilo výzvu na podávání žádostí v rámci programu Covid – nepokryté náklady.

Žádosti bude možné podávat od 31. března 2022 od 9:00 hodin do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost:

a) Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře. – rozhodným obdobím, na které je podpora poskytována je od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Výše podpory pro oprávněného žadatele činí 50 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období maximálně do výše 1,5 mil. Kč.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb – rozhodným obdobím, na které je podpora poskytována je od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Výše podpory činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období, maximálně do výše 3 mil. Kč.

Více informací včetně kontaktů na metodickou podporu https://www.mpo.cz/naklady

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *